In vele landen worden de maatregelen om het Covid-19 virus tegen te gaan versoepeld ondertussen.

Via deze pagina wensen we jullie te informeren over de impact naar onze activiteiten die we organiseren.

Indien er belangrijke informatie toegevoegd wordt aan deze pagina zullen de deelnemers van de activiteiten verwittigd worden via mail.

Reizen

Algemeen

Ondertussen is de verzending van de tegoedbonnen voor de geannuleerde Clubmotreizen afgerond en heeft iedereen deze conform het ministerieel besluit ontvangen voor 20 juni 2020.

Zoals jullie ondertussen wel weten werkt Clubmot, voor het organiseren van onze reizen, samen met Reizen De Lathauwer.
Clubmot VZW is geen erkende reisorganisator met bijhorende financiële verplichtingen en verzekeringen maar op deze manier kunnen wij garanderen dat bij problemen we kunnen beroep doen op een professioneel reisorganisator en ook het Garantiefonds Reizen (deze staan garant voor het geld dat klanten betaald hebben indien de reisorganisator failliet zou gaan).

Het voorschot en/of saldo dat je betaalde voor de reis wordt (achterliggend) rechtstreeks gestort op de rekening van Reizen De Lathauwer zodat we wettelijk in orde zijn en het dus ook Reizen De Lathauwer is die als reisorganisator de nodige verantwoordelijkheid draagt. Ook in deze uitzonderlijke situatie bewijst deze samenwerking zijn nut (net zoals bijvoorbeeld bij onze terugkeer van Corsica in 2018 waarbij Ryanair last-minute de vlucht had geannuleerd zonder een alternatief aan te bieden).

Sommigen hadden het bedrag liever onmiddellijk teruggestort gekregen, en daar hebben we uiteraard begrip voor, maar de “tegoedbonnen” zijn volledig conform de Belgische wetgeving en de aanvullende richtlijnen van Europa en dit mechanisme wordt toegepast door alle Belgische reisorganisatoren (net als in vele andere Europese landen). Dit zorgt ervoor dat de reisorganisatoren na de crisis weer kunnen opstarten en de toekomst van hun bedrijf verzekeren. Ook u als klant heeft alle baat bij een gezonde, professionele en dus verzekerde reisorganisator.

De tegoedbon is geldig voor een boeking binnen het jaar (dus niet de reis zelf maar wel de boeking ervan moet binnen het jaar gebeuren) en is geldig voor éénder welke reis in het aanbod van Reizen De Lathauwer (hun website is maar een voorbeeld, het aanbod is dan ook veel vele malen groter dan wat u daar ziet).

Heb je na 12 maanden geen gebruik gemaakt van de tegoedbon dan kan je het overeenkomstige bedrag alsnog opvragen. Terugstorting dient dan te gebeuren binnen een tijdspanne van maximaal 6 maanden.

De tegoedbonnen zijn in principe op naam maar mits een specifieke aanvraag via clubmot@reizendl.be kan er beslist worden om de bon door te geven.

De tegoedbonnen werden uitgegeven voor onderstaande Clubmotreizen:

  • Zuid-Spanje week 21/3 – 28/3/2020
  • Westerwald 1 – 4/5/2020
  • Italië 14 – 22/5/2020
  • Brexit 4 – 12/6/2020
  • Montenegro 11-18/7/2020

Aandachtspunt: de eventuele verzekering die u nam voor de reis maakt geen onderdeel uit van een pakketreis ​en wordt door de reiswetgeving steeds gezien als aan aanvullende dienst. Dit bedrag zal dus ook niet vervat zitten in het bedrag van de tegoedbon. Reizen De Lathauwer heeft echter contact gehad met Touring Verzekeringen en deze laatste zijn bereid een commerciële geste te doen door de polissen op te schorten met een jaar. Dus u als klant kan volgend jaar deze verzekering opnieuw “gebruiken” voor een andere reis. Indien de reis dan duurder zou zijn, gaat de polis wel moeten opgetrokken worden en zal er een supplement betaald moeten worden. De namen die dit jaar op de verzekeringspolis stonden dienen ook volgend jaar dezelfde te zijn. Namen wijzigen, toevoegen of weghalen binnen de verzekeringspolis zal dus niet mogelijk zijn. De verzekeringen voor Italië, Brexit en Montenegro konden wel nog worden geannuleerd waardoor deze niet opgeschort moesten worden, deze zijn gewoon komen te vervallen zonder kosten.

Update 24/3

Aangezien er bij aanvang van de reis nog geen sprake was van annulatie door TUI (op basis van de adviezen van Buitenlandse Zaken) en het Corona virus valt onder de noemer “overmacht” wordt er volgens de info waarover we nu beschikken helaas geen terugbetaling voorzien.

Update 5/6

De tegoedbonnen werden ondertussen verstuurd door Reizen De Lathauwer en is geldig op het volledige aanbod van hun reizen (Clubmot of andere).

De tegoedbonnen zijn in principe op naam maar mits een specifieke aanvraag via clubmot@reizendl.be kan er beslist worden om deze door te geven.

Update 16/5

Dit was een TUI-pakketreis waar Reizen De Lathauwer en Clubmot nog extra diensten aan toegevoegd hebben.
Het is nog niet duidelijk of deze tegoedbon dan kan gebruikt worden voor éénder welke reis in het aanbod van Reizen De Lathauwer of alléén voor reizen waar TUI als organisatie in betrokken is. ​Reizen De Lathauwer en de verschillende beroepsverenigingen dringen bij TUI aan om hier snel aan standpunt in te nemen, aangezien zij intussen ook niet verder kunnen.

Update 24/3

De voorziene deelnemers aan deze reis ontvangen een voucher van Reizen De Lathauwer ter waarde van het volledige bedrag van de reis (vlucht + verblijf + vervoer). Deze voucher zal een jaar geldig zijn en kan gebruikt worden voor een volgende Clubmot- of een andere (TUI) reis bij Reizen De Lathauwer.

De reis naar Zuid-Spanje zal volgend jaar opnieuw georganiseerd worden in een vergelijkbare periode.

De voorziene deelnemers voor dit jaar zullen dan voorrang krijgen bij de inschrijvingen.

Update 5/6

De tegoedbonnen werden ondertussen verstuurd door Reizen De Lathauwer en is geldig op het volledige aanbod van hun reizen (Clubmot of andere).

De tegoedbonnen zijn in principe op naam maar mits een specifieke aanvraag via clubmot@reizendl.be kan er beslist worden om deze door te geven.

Update 16/5

De tegoedbon wordt bezorgd tegen uiterlijk 20/6/2020 en wordt uitgegeven door Reizen De Lathauwer. De bon zal geldig zijn op het volledige aanbod van hun reizen (Clubmot of andere).

De tegoedbonnen zijn in principe op naam maar mits een specifieke aanvraag via clubmot@reizendl.be kan er beslist worden om de bon door te geven.

Update 24/3

De reis naar Westerwald wordt geannuleerd.

De voorziene deelnemers aan deze reis ontvangen een voucher van Reizen De Lathauwer ter waarde van het volledige bedrag van de reis op voorwaarde dat het volledige saldo reeds betaald werd. In het andere geval zal het bedrag van de voucher gelijk zijn aan het betaalde voorschot. Deze voucher zal een jaar geldig zijn en kan gebruikt worden voor een volgende Clubmot- of een andere reis bij Reizen De Lathauwer.

De reis naar Westerwald zal volgend jaar opnieuw georganiseerd worden in een vergelijkbare periode.

De voorziene deelnemers voor dit jaar zullen dan voorrang krijgen bij de inschrijvingen.

Update 16/5

De tegoedbon wordt bezorgd tegen uiterlijk 20/6/2020 en wordt uitgegeven door Reizen De Lathauwer. De bon zal geldig zijn op het volledige aanbod van hun reizen (Clubmot of andere).

De tegoedbonnen zijn in principe op naam maar mits een specifieke aanvraag via clubmot@reizendl.be kan er beslist worden om de bon door te geven.

Update 24/3

De reis naar Italië wordt geannuleerd.

De voorziene deelnemers aan deze reis ontvangen een voucher van Reizen De Lathauwer ter waarde van het betaalde voorschot. Deze voucher zal een jaar geldig zijn en kan gebruikt worden voor een volgende Clubmot- of een andere reis bij Reizen De Lathauwer.

De reis naar Italië zal niet op een later tijdstip dit jaar en ook volgend jaar niet opnieuw georganiseerd worden. We hopen op je begrip voor deze genomen beslissing gezien deze uitzonderlijke situatie.

Update 16/5

De tegoedbon wordt bezorgd tegen uiterlijk 20/6/2020 en wordt uitgegeven door Reizen De Lathauwer. De bon zal geldig zijn op het volledige aanbod van hun reizen (Clubmot of andere).

De tegoedbonnen zijn in principe op naam maar mits een specifieke aanvraag via clubmot@reizendl.be kan er beslist worden om de bon door te geven.

Update 24/3

De reis naar het Verenigd Koninkrijk also known as Brexit wordt geannuleerd.

Door de late maatregelen van de regering Johnson kunnen we verwachten dat de piek van de pandemie daar later zal plaatsvinden dan hier in België dus kunnen we zeker het risico niet lopen daar aanwezig te zijn op dat ogenblik.

De voorziene deelnemers aan deze reis ontvangen een voucher van Reizen De Lathauwer ter waarde van het betaalde voorschot. Deze voucher zal een jaar geldig zijn en kan gebruikt worden voor een volgende Clubmot- of een andere reis bij Reizen De Lathauwer.

De reis naar het Verenigd Koninkrijk zal door Clubmot niet op een later tijdstip dit jaar en ook niet volgend jaar opnieuw georganiseerd worden. We hopen op je begrip voor deze genomen beslissing gezien deze uitzonderlijke situatie.

Update 5/6

De reis naar Montengro wordt gezien de onzekere omstandigheden en het feit dat een aantal deelnemers te kennen hadden gegeven de reis liever op een later tijdstip geannuleerd. De deelnemers krijgen ter waarde van hun voorschot een tegoedbon bij Reizen De Lathauwer.
De Montenegro reis zal in september 2022 terug op onze reisagenda gezet worden.

Update 16/5

We volgen de situatie op de voet maar jullie hebben waarschijnlijk ook al de perikelen met Brussels Airlines gevolgd (vliegtuigreis was met hen voorzien)
en dit in combinatie met nog steeds onzekerheid met betrekking tot mogelijkheid tot reizen naar het buitenland/reizen binnen Kroatië/Montenegro maken dat we hier nog geen
100 % uitspraak over kunnen doen. ​We hopen hier eind mei of begin juni uitsluitsel te kunnen over geven (in het beste geval in de loop van volgende week). Intussen kunnen wij wel melden dat Montenegro één van de landen is die minder hard was getroffen en het toerisme er stilaan wordt hernomen maar dat biedt natuurlijk nog geen garantie …

Update 30/4

Tot op heden gaan wij er nog steeds van uit dat deze reis kan doorgaan, maar alles zal natuurlijk afhangen van de verdere ontwikkelingen en maatregelen betreffende COVID-19:

  • Evolutie van het virus in België
  • Advies van Buitenlandse Zaken met betrekking tot de regio
  • Situatie in Kroatië (Dubrovnik) en Montenegro
  • Vluchten van Brussels Airlines (wanneer worden welke vluchten hervat?)

Momenteel zijn we echter genoodzaakt onze Meet & Greet uit te stellen naar 21 juni. Deze zal doorgaan van 16 tot 18u in de zaal Kop van Kessel-Lo.

Wij kijken er in ieder geval naar uit om jullie hier te ontmoeten!

We houden jullie verder op de hoogte via mail en jullie kunnen op onze website ook steeds terecht voor verdere info.

Update 24/3

Moeilijk te zeggen op dit ogenblik. Dit is afhankelijk van hoe de Corona pandemie evolueert in de diverse landen.

We volgen dit op de voet en berichten hierover van zodra meer duidelijkheid.

Voorlopig gaan we ervan uit dat deze reis kan doorgaan.

Update 21/8

Tenzij Covid-19 alsnog roet in het eten zou gooien gaat de reis naar Portugal door zoals gepland.

De informatie van de reis wordt eerstdaags aan de deelnemers bezorgd.

Duimen maar dat de omstandigheden, die er op dit ogenblik voor Portugal goed uitzien, niet drastisch wijzigen.

Update 5/6

Tot nader order werken wij naarstig verder aan deze reis. Hopelijk evolueren de maatregelen tgv Covid-19 in positieve zin en kan deze reis gewoon doorgaan.

Update 24/3

Aangezien dit eind september begin oktober is vermoeden we dat deze reis gewoon kan doorgaan als gepland.

Circuit

Update 26/5

Goed nieuws !!! Intussen heeft het circuit van Mettet haar deuren geopend en kunnen we mitst strikte toepassing van de corona maatregelen (m.n. onderlinge afstand en mondmasker of bandana) onze circuitdagen opnieuw organiseren.

Wij kijken dan ook uit naar 8 juni.  Belangrijk is wel dat de veiligheidsraad elk sportief evenement beperkt tot 20 deelnemers waardoor wij 5 groepen van telkens 20 deelnemers voorzien en wij daardoor niemand moeten annuleren.

Helaas heeft dit tot gevolg dat er slechts 5 sessies gereden kunnen worden (i.p.v. 6) waarvoor wij rekenen op uw begrip omwille van deze uitzonderlijke omstandigheden.

De deelnemers krijgen tegen uiterlijk 31/5/2020 een mail met praktische richtlijnen.

Naderhand wordt er ook nog een mail gestuurd met betrekking tot de vlaggen en de oefeningen (animatie).

Update 30/4

Voorlopig gaan we er van uit dat deze circuitdag kan doorgaan maar dat is natuurlijk afhankelijk van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.

Het Clubmot team is volop bezig om uit te tekenen hoe we rekening kunnen houden met de richtlijnen met betrekking tot Covid-19 (social distancing, handen wassen, …). Wij zullen er klaar voor zijn indien we groen licht krijgen om deze activiteit te laten doorgaan.

Update 24/3

Voor deze circuitdag zijn we afhankelijk van de evolutie de komende weken.

Wij moeten er op heden vanuit gaan dat deze circuitdag kan doorgaan maar de kans is even groot dat sportevenementen voor langere tijd verboden worden.

Elke deelnemer zal in geval van annulering hiervan tijdig persoonlijk een mail ontvangen met een voucher (code) waarmee je kan deelnemen aan één van onze volgende circuitdagen.

Momenteel kan je dit voor onze circuitdag op 16 augustus 2020 en 24 september 2020 op voorwaarde dat we genoodzaakt zouden zijn ook deze circuitdag te annuleren.

Indien dit het geval is sluiten we niet uit dat we ter vervanging van 8 juni 2020 de maanden nadien nog een nieuwe (vervangende) circuitdag op de agenda zetten.

Deze voucher heeft een vaste waarde van 115 euro en dient om opnieuw te boeken, maar het staat je ook vrij om deze voucher aan iemand anders door te geven.

Helaas is het onmogelijk, mede door deze uitzonderlijke omstandigheden (overmacht), om het inschrijvingsgeld terug te betalen.

Update 24/3

Op basis van diverse voorspellingen over het corona verloop en mits het nodige optimisme gaan wij ervan uit dat we allemaal de strijd tegen het virus grotendeels gewonnen hebben in augustus en kunnen uitkijken naar deze dag.

Mocht er ondanks alle huidige maatregelen toch een verbod op de organisatie van dergelijke evenementen blijven dan kan je je herinschrijven voor 24 september 2020 zolang deze dag niet volzet is.

Zo niet, dan ontvang je een voucher met een vaste waarde van 115 euro die ook tijdens het seizoen 2021 gebruikt kan worden, en het staat je bovendien vrij om deze voucher door te geven aan een andere geïnteresseerde.

Datum update 21/8

Na de succesvolle circuitdagen van 8 juni en deze van afgelopen zondag 16/8 kijken we al uit naar onze laatste circuitdag van 2020 op maandag 24/9.

De organisatie verloopt onder Corona veilige omstandigheden dus laat dat je niet tegenhouden … hopelijk tot dan!

Datum update 24/3

Deze circuitdag vervangt de circuitdag van 6 april 2020.

Wij gaan ervan uit dat we gezond en wel deze akelige periode van ons af kunnen rijden en volop zullen genieten van deze virusvrije circuitdag.

Opleidingen

Update 5/6

De opleidingen werden ondertussen terug hervat … kijk op onze website voor beschikbare data en plaatsen.

Update 30/4

Omdat het heel moeilijk is om aan de hand van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad een concrete datum voorop te stellen heeft het Clubmot team beslist om voorlopig half juni vooruit te schuiven als datum vanaf wanneer de opleidingen kunnen hervat worden. Wordt vervolgd …

Update 30/3

Vandaag werd aan alle deelnemers van de geannuleerde opleidingen een mail gestuurd met hun persoonlijke vouchercode. Indien je deze mail niet zou ontvangen hebben contacteer Clubmot via e-mail algemeen@clubmot.be

Update 24/3

Alle geplande opleidingen worden tot 16/5 geannuleerd.

Pas wanneer de maatregelen versoepeld worden kunnen deze terug doorgaan.

Diegenen die ingeschreven waren voor een opleiding ontvangen een voucher voor dezelfde opleiding welke geldig zal zijn tot eind 2021. Van zodra de maatregelen versoepeld worden voorzien wij voldoende aanbod van opleidingen om opnieuw te kunnen inschrijven. Deze voucher is, in tegenstelling tot deze van de reizen, niet persoonlijk en mag overgedragen worden aan een andere persoon.

Andere activiteiten

Update 30/4

Het Ghent Motor Event wordt omwille van Covid-19 geannuleerd en niet verschoven naar een latere datum dit jaar.

Wij ontvangen jullie graag op onze Clubmot stand juni 2021.

Update 24/3

Het is op dit ogenblik nog niet duidelijk of het Ghent Motor Event zal kunnen doorgaan op 7 juni 2020.