De impact van het Coronavirus wordt alsmaar groter, dagelijks worden er nieuwe maatregelen genomen in diverse landen om de verspreiding van het virus te vertragen en zodoende de dienstverlening in de gezondheidssector te kunnen garanderen en te proberen de crisis onder controle te krijgen.

Via deze pagina wensen we jullie te informeren over de impact naar onze activiteiten die we organiseren.

Indien er belangrijke informatie toegevoegd wordt aan deze pagina zullen de deelnemers van de activiteiten verwittigd worden via mail.

Reizen

Algemeen

Er werd door de ministerraad tijdelijk een wettelijke uitzondering gemaakt op de reguliere reispakketwetgeving waarbij klanten hun geld normaal bij annulatie moeten terugkrijgen. Dit omdat de annulaties zich momenteel niet beperken tot 1 of 2 bestemmingen, maar quasi tot heel de wereld. Dit zorgt ervoor dat geen enkel bedrijf binnen het toerisme (zelfs de allergrootsten niet zoals TUI) genoeg cash geld beschikbaar heeft om iedereen terug te betalen. Door het vouchersysteem kunnen reizigers hun reis verplaatsen/uitstellen waardoor ze hun geld sowieso niet kwijt zijn. De vouchers blijven minstens 1 jaar geldig en zullen verlengd kunnen worden indien de Corona situatie dat zou vereisen. Maar daarnaast krijgen alle Belgische reisorganisatoren, die zwaar getroffen worden door de crisis, ook de kans te overleven. Belangrijk : de reisvouchers worden gedekt door de reisgarantiefondsen zodat de klant zelfs bij een toch eventueel faillissement beschermd is. De nieuwe Corona reisvouchermaatregel verscheen normaal gezien reeds vrijdag 20 maart 2020 in het Belgische Staatsblad. Reizigers kunnen enkel aanspraak maken op de voucher indien de volledige reissom werd betaald en gefactureerd. Deze maatregelen maken onderdeel uit van het reiscontract, hetwelk dus nog steeds gerespecteerd moet worden.
Hoe dit vertaald wordt voor een specifieke reis is terug te vinden bij de informatie van deze reis op de FAQ pagina.

Samen met Reizen De Lathauwer hebben we echter beslist om de regel van de volledige reissom niet zo strikt toe te passen (voor de reis naar Westerwald, uitzondering geldt niet voor Zuid-Spanje) en ook een voucher te voorzien indien alleen het voorschot werd betaald. We willen uiteraard ook overbodige administratieve rompslomp vermijden in de mate van het mogelijke. De voucher is op naam en kan niet overgedragen worden naar een andere persoon tenzij deze persoon binnen hetzelfde gezin gesitueerd wordt (en zich ook ingeschreven had voor een reis). Voucher van man en vrouw (of partners) kunnen eventueel wel gecumuleerd worden voor één persoon (indien aan de hoger vermelde voorwaarde voldaan is).

(25/3) De administratie om dit vouchersysteem te organiseren vergt wel wat tijd. Ook moeten veel touroperators (waaronder TUI) de specifieke voorwaarden nog kenbaar maken aan de reiskantoren. Wij vragen jullie dan ook om in deze uitzonderlijke situatie wat geduld uit te oefenen betreffende concrete voorwaarden en/of het ontvangen van de voucher.
Het wettelijk besluit zoals gepubliceerd in het Staatsblad kan je hier nalezen.

(29/3) Ook voor het Radio 2 programma “De Inspecteur” werd er naar aanleiding van de vele vragen een overzicht samengesteld. Klik hier om het na te lezen.

(1/4) Volgens info van het Radio 2 programma “De Inspecteur” zou er een aanpassing aan de algemene voucherregeling op komst zijn. Terugbetaling zou mogelijk worden na één jaar. Klik hier om na te lezen.
Wij volgen dit uiteraard verder op en zullen, wanneer de aanpassing beslist is, hierover ook opnieuw communiceren.

Update 24/3

Aangezien er bij aanvang van de reis nog geen sprake was van annulatie door TUI (op basis van de adviezen van Buitenlandse Zaken) en het Corona virus valt onder de noemer “overmacht” wordt er volgens de info waarover we nu beschikken helaas geen terugbetaling voorzien.

Update 4/4

We zijn alles in gereedheid aan het brengen om de moto’s aan huis te leveren voor diegene die dit willen.  Klik op de koppeling voor de pagina met gedetailleerde uitleg en het inschrijvingsformulier
https://clubmot.be/moto-aan-huis-leveren/

Opgelet: indien je het formulier niet invult gaan we er van uit dat je niet wenst dat de moto aan huis geleverd wordt en dat je deze zelf gaat afhalen in Wetteren op de dag die Clubmot voorziet ( van zodra dit toegestaan is).

Update 24/3

Van zodra de maatregelen qua verplaatsingen versoepeld worden zullen we vanuit Clubmot onmiddellijk initiatief nemen om dit praktisch te organiseren.
Dit zal al zeker niet voor 6 april zijn en vermoedelijk worden de strikte maatregelen ten minste verlengd tot einde Paasvakantie 19/4.
In tussentijd raden we iedereen af om toch het risico te lopen deze verplaatsing te maken.

Update 24/3

De voorziene deelnemers aan deze reis ontvangen een voucher van Reizen De Lathauwer ter waarde van het volledige bedrag van de reis (vlucht + verblijf + vervoer). Deze voucher zal een jaar geldig zijn en kan gebruikt worden voor een volgende Clubmot- of een andere (TUI) reis bij Reizen De Lathauwer.

De reis naar Zuid-Spanje zal volgend jaar opnieuw georganiseerd worden in een vergelijkbare periode.

De voorziene deelnemers voor dit jaar zullen dan voorrang krijgen bij de inschrijvingen.

Update 24/3

De reis naar Westerwald wordt geannuleerd.

De voorziene deelnemers aan deze reis ontvangen een voucher van Reizen De Lathauwer ter waarde van het volledige bedrag van de reis op voorwaarde dat het volledige saldo reeds betaald werd. In het andere geval zal het bedrag van de voucher gelijk zijn aan het betaalde voorschot. Deze voucher zal een jaar geldig zijn en kan gebruikt worden voor een volgende Clubmot- of een andere reis bij Reizen De Lathauwer.

De reis naar Westerwald zal volgend jaar opnieuw georganiseerd worden in een vergelijkbare periode.

De voorziene deelnemers voor dit jaar zullen dan voorrang krijgen bij de inschrijvingen.

Update 24/3

De reis naar Italië wordt geannuleerd.

De voorziene deelnemers aan deze reis ontvangen een voucher van Reizen De Lathauwer ter waarde van het betaalde voorschot. Deze voucher zal een jaar geldig zijn en kan gebruikt worden voor een volgende Clubmot- of een andere reis bij Reizen De Lathauwer.

De reis naar Italië zal niet op een later tijdstip dit jaar en ook volgend jaar niet opnieuw georganiseerd worden. We hopen op je begrip voor deze genomen beslissing gezien deze uitzonderlijke situatie.

Update 24/3

De reis naar het Verenigd Koninkrijk also known as Brexit wordt geannuleerd.

Door de late maatregelen van de regering Johnson kunnen we verwachten dat de piek van de pandemie daar later zal plaatsvinden dan hier in België dus kunnen we zeker het risico niet lopen daar aanwezig te zijn op dat ogenblik.

De voorziene deelnemers aan deze reis ontvangen een voucher van Reizen De Lathauwer ter waarde van het betaalde voorschot. Deze voucher zal een jaar geldig zijn en kan gebruikt worden voor een volgende Clubmot- of een andere reis bij Reizen De Lathauwer.

De reis naar het Verenigd Koninkrijk zal door Clubmot niet op een later tijdstip dit jaar en ook niet volgend jaar opnieuw georganiseerd worden. We hopen op je begrip voor deze genomen beslissing gezien deze uitzonderlijke situatie.

Update 24/3

Moeilijk te zeggen op dit ogenblik. Dit is afhankelijk van hoe de Corona pandemie evolueert in de diverse landen.

We volgen dit op de voet en berichten hierover van zodra meer duidelijkheid.

Voorlopig gaan we ervan uit dat deze reis kan doorgaan.

Update 24/3

Aangezien dit eind september begin oktober is vermoeden we dat deze reis gewoon kan doorgaan als gepland.

Update 24/3

Deze kunnen we gezien de strikte richtlijnen van de Veiligheidsraad niet laten doorgaan.

Maar er zijn nog plaatsen beschikbaar voor de reis naar Montenegro.

En de Meet & Greet voor deze reis is voorzien op 26 mei (op voorwaarde dat de maatregelen tegen dan versoepeld zijn natuurlijk).

Update 24/3

Deze sessie wordt geannuleerd, de reizen waarvoor de GPX bestanden konden worden opgeladen werden eveneens geannuleerd dus dit had sowieso weinig zin.

Circuit

Update 30/3

Vandaag werd aan alle deelnemers een mail gestuurd met hun persoonlijke vouchercode. Indien je deze mail niet zou ontvangen hebben contacteer Clubmot via e-mail algemeen@clubmot.be

Update 24/3

De huidige maatregelen lopen af op 19 april 2020 maar zullen naar alle waarschijnlijkheid worden verlengd.

Clubmot heeft beslist om deze circuitdag te annuleren.

Elke deelnemer zal hiervan persoonlijk een mail ontvangen met een voucher (code) waarmee je kan inschrijven voor één van onze volgende circuitdagen.

Momenteel kan je dit jaar nog inschrijven voor onze circuitdag op 16 augustus 2020 en 24 september 2020.

Deze voucher heeft een vaste waarde van 115 euro en dient om opnieuw te boeken, maar het staat je ook vrij om deze voucher aan iemand anders door te geven.

Helaas is het onmogelijk, mede door deze uitzonderlijke omstandigheden (overmacht), om het inschrijvingsgeld terug te betalen.

Update 24/3

Voor deze circuitdag zijn we afhankelijk van de evolutie de komende weken.

Wij moeten er op heden vanuit gaan dat deze circuitdag kan doorgaan maar de kans is even groot dat sportevenementen voor langere tijd verboden worden.

Elke deelnemer zal in geval van annulering hiervan tijdig persoonlijk een mail ontvangen met een voucher (code) waarmee je kan deelnemen aan één van onze volgende circuitdagen.

Momenteel kan je dit voor onze circuitdag op 16 augustus 2020 en 24 september 2020 op voorwaarde dat we genoodzaakt zouden zijn ook deze circuitdag te annuleren.

Indien dit het geval is sluiten we niet uit dat we ter vervanging van 8 juni 2020 de maanden nadien nog een nieuwe (vervangende) circuitdag op de agenda zetten.

Deze voucher heeft een vaste waarde van 115 euro en dient om opnieuw te boeken, maar het staat je ook vrij om deze voucher aan iemand anders door te geven.

Helaas is het onmogelijk, mede door deze uitzonderlijke omstandigheden (overmacht), om het inschrijvingsgeld terug te betalen.

Update 24/3

Op basis van diverse voorspellingen over het corona verloop en mits het nodige optimisme gaan wij ervan uit dat we allemaal de strijd tegen het virus grotendeels gewonnen hebben in augustus en kunnen uitkijken naar deze dag.

Mocht er ondanks alle huidige maatregelen toch een verbod op de organisatie van dergelijke evenementen blijven dan kan je je herinschrijven voor 24 september 2020 zolang deze dag niet volzet is.

Zo niet, dan ontvang je een voucher met een vaste waarde van 115 euro die ook tijdens het seizoen 2021 gebruikt kan worden, en het staat je bovendien vrij om deze voucher door te geven aan een andere geïnteresseerde.

Datum update 24/3

Deze circuitdag vervangt de circuitdag van 6 april 2020.

Wij gaan ervan uit dat we gezond en wel deze akelige periode van ons af kunnen rijden en volop zullen genieten van deze virusvrije circuitdag.

Opleidingen

Update 30/3

Vandaag werd aan alle deelnemers van de geannuleerde opleidingen een mail gestuurd met hun persoonlijke vouchercode. Indien je deze mail niet zou ontvangen hebben contacteer Clubmot via e-mail algemeen@clubmot.be

Update 24/3

Alle geplande opleidingen worden tot 16/5 geannuleerd.

Pas wanneer de maatregelen versoepeld worden kunnen deze terug doorgaan.

Diegenen die ingeschreven waren voor een opleiding ontvangen een voucher voor dezelfde opleiding welke geldig zal zijn tot eind 2021. Van zodra de maatregelen versoepeld worden voorzien wij voldoende aanbod van opleidingen om opnieuw te kunnen inschrijven. Deze voucher is, in tegenstelling tot deze van de reizen, niet persoonlijk en mag overgedragen worden aan een andere persoon.

Andere activiteiten

Update 24/3

Gezien de strikte maatregelen die de Veiligheidsraad heeft beslist wordt de Dag van de motorrijder geannuleerd.

Update 24/3

Het is op dit ogenblik nog niet duidelijk of het Ghent Motor Event zal kunnen doorgaan op 7 juni 2020.